БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

ИЗЖИВЕЙ НАУКАТА

Проект “Истории и факти за устойчивостта” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство“ със СУ.
Подкрепете работата ни за разширяване на колекцията от информационни листове в областта на устойчивостта „Фактите говорят“. Даренията ще помогнат за обобщаване и разпространение на актуални и обективни данни, които да информират студенти, изследователи, учители, иноватори и журналисти за предизвикателствата и решенията пред устойчивото ни   

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации. Анализирани са дългосрочни тенденции и са подбрани пилотни решения и иновации, достижение на колаборацията между наука и предприемачество.

Те са предназначени да информират студенти, изследователи, учители в началното и средното образование, журналисти, представители на публичния сектор, бизнеса и гражданските организации.

Пилотното издание от 2023 г. е обобщено в две основни сборника „Светът в риск“ и „Надежда за бъдеще“. Те съдържат повече от 200 факта и 30 графики, събрани от 100 източника.

Информационните листове се рецензират и актуализират ежегодно.

Натиснете тук, за да изтеглите пълните сборници.

КНИГИ