БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Научи повече

ГОРИ

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Справянето с обезлесяването изисква многостранен подход, който включва промени в политиката, практики за устойчиво управление на земята, участие на общността и международно сътрудничество. Прекратяването на обезлесяването е най-добрият шанс за опазване на дивата природа и защита правата на горските общности. Това е един от най-бързите и рентабилни начини за ограничаване на глобалното затопляне.

КНИГИ