БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Научи повече

МИГРАЦИЯ

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Управлението на миграционните потоци изисква координирани и иновативни действия на различни нива – от местни и национални до международни. Справянето с това предизвикателство изисква стратегически подход, който балансира между нуждите и интересите на мигрантите и приемащите общества, като същевременно се съобразява с основните принципи на правата на човека.

КНИГИ