БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Научи повече

Енергия

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване нуждите на човечеството от електроенергия поражда енергийна несигурност. За да обясним съвременното й състояние, е нужно да проследим как човек е използвал енергийните ресурси през различните етапи на съществуването си. Според някои учени при съвременното потребление наличните запаси на енергийни ресурси на Земята ще стигнат още за около 150 години.

КНИГИ