БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Научи повече

Гори

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Горите покриват почти една трета от земната повърхност и са дом на по-голямата част от сухоземните животни. Горите играят изключително важна роля в нашата икономика и общество, като създават работни места и осигуряват храна, лекарства, материали, чиста вода. Те са ключов фактор за формирането и поддържането на жизнена среда. Опазването на горските екосистеми също така намалява риска от зоонозни заболявания и пандемии.

КНИГИ