БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Научи повече

Климатични премени 01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Климатичните промени са причината днес да сме свидетели на все по-горещо време, повече дъждове и покачване нивата на морското равнище. Това, естествено се отразява негативно на нашия живот и на природата около нас – на водата, която пием, на градовете, в които живеем, на здравето ни и на биоразнообразието.

Важно е да разграничаваме термините и прогнозите за „климат“ и „време“. „Времето“ показва какво ще се случи за следващите няколко часа или дни и може да е променливо. „Климатът“ се отнася до средните показатели за времето през определен период, например, средната
температура или количеството дъжд за цяла година. и екосистемно

КНИГИ