ЗА НАС

ИСТОРИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в образованието по устойчиво управление в България. Като една от най-интересните и привлекателни дестинации за обучение екипът му продължава да търси начини и възможности за популяризиране на темите за баланса между социалния, екологичния и икономическия стълб на устойчивото развитие измежду неспециализирана и по-широка аудитория.

От друга страна, навлизането на дигиталното и иновативно образование се случва навсякъде по света, вкл. и в средното образование в България, но за съжаление, висшите училища все още не се възползват от неговия огромен потенциал и предимства.

Ето защо, екипът на ФЕБ фондация и ESG Lab към Стопански факултет планира да закупи мобилна инсталация във формата на купол със специализирано 3D мапинг оборудване. Куполът ще бъде първата научна и информационна инсталация в областта на устойчивото развитие и Глобалните цели в България. Тези пърформанси са новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Изградени са чрез 3D mapping технология, режисирани от екипи от преподаватели от факултета и творчески екипи от 3D артисти, като комбинират цифрови изображения, движения и музика,

Мобилният център за визуални науки представя 3D потапяща се изложба под формата на цифрови изображения, движения и музика, което е новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Силното смесване при представянето на данни, свързани с устойчивото развитие и storytelling с новата техника подклажда интереса към глобалната околна среда, социалните и икономически рискове и положителните решения, които са доказани и достъпни.

ИСТОРИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Стопанският факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в
образованието по устойчиво управление в
България. Като една от най-интересните и
привлекателни дестинации за обучение екипът му
продължава да търси начини и възможности за
популяризиране на темите за баланса между
социалния, екологичния и икономическия стълб на
устойчивото развитие измежду
неспециализирана и по-широка аудитория.

От друга страна, навлизането на
дигиталното и иновативно образование се
случва навсякъде по света, вкл. и в средното
образование в България, но за съжаление,
висшите училища все още не се възползват от
неговия огромен потенциал и предимства.

Ето защо, екипът на ФЕБ фондация и ESG Lab към Стопански факултет планира да закупи мобилна инсталация във формата на купол със специализирано 3D мапинг оборудване. Куполът ще бъде първата научна и информационна инсталация в областта на устойчивото развитие и Глобалните цели в България. Тези пърформанси са новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Изградени са чрез 3D mapping технология, режисирани от екипи от преподаватели от факултета и творчески екипи от 3D артисти, като комбинират цифрови изображения, движения и музика,

Мобилният център за визуални науки
представя 3D потапяща се изложба под
формата на цифрови изображения, движения и
музика, което е новаторски модел, базиран на
изживяването на посетителите. Силното
смесване при представянето на данни,
свързани с устойчивото развитие и
storytelling с новата техника подклажда
интереса към глобалната околна среда,
социалните и икономически рискове и
положителните решения, които са доказани и
достъпни.

ФЕБ ФОНДАЦИЯ

Фондацията “ФЕБ” е юридическо лице с идеална цел, учредена от проф. Георги Чобанов през 2016 г. Тя подпомага развитието на Стопански факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” и осъществява дейност в обществена полза. Фондацията се стреми да постигне следните цели:

  • Подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, техниката и технологиите
  • Утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчиво развитие” и нейното обогатяване

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

ФЕБ ФОНДАЦИЯ

Фондацията “ФЕБ” е юридическо лице с идеална цел, учредена от проф. Георги Чобанов през 2016 г. Тя подпомага развитието на Стопански факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” и осъществява дейност в обществена полза. Фондацията се стреми да постигне следните цели:

  • Подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, техниката и технологиите
  • Утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчиво развитие” и нейното обогатяване

ПАРТНЬОРСТВО

ПАРТНЬОРИ
И ПРИЯТЕЛИ

БИЗНЕС
ПАРТНЬОРИ

МЕДИЙНИ
ПАРТНЬОРИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Поради уникалната си структура в света, емблематичния си характер и решително футуристичния си аспект: Калейдоскоп се радва на международно признание на институционално, културно и артистично ниво. Този силен имидж на марката Ви предлага множество възможности за…….
Бихте ли искали вашата компания да бъде асоциирана с изложение, за което всички говорят, или иновативен проект? Създали ли сте оригинален продукт, за който искате да използвате етикета на Калейдоскоп, освен ако не искате само да го видите продаван в някой от нашите магазини? След това станете партньор на Калейдоскоп. Заедно ще развием партньорство – интересно за вас и нас.